Bátor Tábor překonal všechny moje očekávání

„Bátor Tábor vysoko prekonal všetky moje očakávania“

 

O Bátor Tábore som sa dozvedela od kamarátky, ktorá mi ho predstavila ako špeciálne miesto, kde deti s onkologickým ochorením môžu opätovne zažiť pravé detstvo,  t.j. čas radosti, voľnosti, zábavy, hry, kamarátstiev a šibalstiev, no najmä čas bez starostí a trápenia. Táto myšlienka a samotný opis netradičného tábora ma natoľko oslovili, že som sa rozhodla ísť a zažiť na vlastnej koži ako vyzerá takýto „netradične výnimočný tábor.“ Hoci som už po minulé roky bola ako animátorka na letných táboroch a nejakú tú skúsenosť s deťmi mala za sebou, tušila som, že toto bude niečo iné. A bolo.

Bátor Tábor tvoria ľudia, pre ktorých je dobrota, ochota a nezištnosť doslova príznačná. Veľmi ma prekvapila priateľská a uvoľnená atmosféra, ktorá vládla medzi nami, všetkými dobrovoľníkmi = CIMOBORAMI, organizátormi, dokonca aj členmi zdravotného tímu, v zložení energických sestier a „pre vec  zapálených“ doktorov J Hoci sme boli z rôznych krajín sveta a rôzneho veku, od prvého dňa sme tvorili skvelú partiu. 

Keď to spätne hodnotím, bol to ten najorganizovanejší tábor, akého som sa doteraz zúčastnila. Všetko prebiehalo načas podľa rozpísaného plánu, každý vedel, kde a o koľkej má byť, čo je jeho povinnosťou, za čo alebo za koho je zodpovedný. Program bol veľmi bohatý, pútavý, mnohoraký a najmä každý deň iný, čo sa deťom veľmi páčilo. Každá aktivita predstavovala istým spôsobom „challenge“ pre nejakú schopnosť/zručnosť, ktorú malý táborník rozvíjal a nadobúdal prekonaním samého seba, svojho strachu a tak získal väčšiu vieru v seba. Dieťa zažívalo pocit, že dokáže veci, ktoré by pred tým možno ani neskúsilo, lebo by sa ne neodvážilo.

A na čo budem najviac spomínať? Na deti. Na radosť v ich očiach a úprimné úsmevy. Na to, ako sa postupom týždňa stávali čoraz otvorenejší voči novým kamarátom a cimborom. Ako sa so zvedavosťou pýtali na nasledujúci program, čo ich čaká, kam pôjdu a čo budú dnes robiť. Tiež na to, ako sa každý deň v niečom prekonávali, ako sa navzájom povzbudzovali a tešili z úspechu druhého. S úsmevom spomínam na spoločné stolovania (6-krát denne) a kyslé výrazy na tvárach detí pri pohľade na „zeleninu našu každodennú“ v tanieri J Tiež mi ostane v pamäti naša „gathering song“ – Try everything (Zootopia), ktorá sa stala nielen signálom pre začínajúci sa program, ale podvedome sa stala aj takou našou hymnou a viacerí z nás sme si ju podchvíľou pospevovali. No, a nikdy nezabudnem na posledný deň, kedy som naplno pochopila hodnotu a význam tohto spoločne prežitého, neopakovateľného času tak pre deti, ako aj pre CIMBOROV.

Bátor Tábor bol pre mňa nesmierne obohacujúca skúsenosť. Musím povedať, že vysoko prekonal všetky moje očakávania.

Ak máš prácu s deťmi rád a chceš zažiť, čo znamená pravá radosť z detstva, neváhaj a choď na Bátor Tábora! Naozaj odporúčam a povzbudzujem. Vzdialenosť, jazyk, neskúsenosť a strach nech nie sú prekážkou! 

Lucka, dobrovoľníčka na Bátor Tábor


Bátor Tábor